Taalonderwijskunde

Speelse toewijding € 25,95
Speelse toewijding

Het gangbare formuleeronderwijs op de middelbare school is traditiegetrouw sterk gericht op taalnormen en hoe daaraan te voldoen. In dit boek wordt er beschreven wat er gebeurt als docenten hun doelen verbreden en ‘bewuste taalvaardigheid’ tot inzet maken van de les. Hierbij wordt gebruik gemaakt van concrete lesopdrachten en leerlingteksten. Daarnaast worden de stilistische, didactische en pedagogische overwegingen besproken die hieraan ten grondslag liggen. Dit boek is geschreven voor (aankomende) leraren Nederlands, lerarenopleiders, vakdidactici, methodeschrijvers en curriculumontwikkelaars. Jeroen Steenbakkers is sinds 1993 docent Nederlands. Gaandeweg kreeg hij steeds meer vragen over de manier waarop formuleeronderwijs in zijn les en op zijn school werd vormgegeven. Waarom doen we wat we doen? Zou het ook anders kunnen? Als docent-onderzoeker (met een lerarenbeurs van Dudoc Alfa) ging hij op zoek naar antwoorden. Zijn onderzoek, waar deze publieksuitgave uit voortkomt, werd in 2021 bekroond met de Facultaire Impactprijs Letteren van de Rijksuniversiteit Groningen. In 2022 kreeg het onderzoek een eervolle vermelding voor de Ben Feringa Impact Award van de Rijksuniversiteit Groningen.